استفاده از فاصله های فاصله نیم پرده

استفاده از فاصله های فاصله نیم پرده

 

استفاده از فاصله های فاصله نیم پرده

استفاده از فاصله های فاصله نیم پرده

در سیستم نت نویسی و به خصوص نت نویسی غربی کم ترین فاصله محتمل بین دو نت را فاصله نیم پرده می گوییم. یعنی چنانچه …

چنانچه مراجعه کننده فردی شدیدا بصری است

هنری هیلگارد اصولی را در هیپنوتیزم بنا نهاد و آن را بر روی ده هزار نفر به کار گرفت. او با اطمینان کافی دریافت که تنها درصد معینی از آن افراد به حالت خلسه فرو می روند. آن تعدادی که …

آموزش ان ال پی یا NLP

 

منابع موفقیت

آموزش ان ال پی یا NLP

آموزش ان ال پی یا NLP

در جامعه تحصیل کرده ایران که اکثریت عظیمی از آن را جوانان و جویندگان نام برپا می سازند ، معرفی و ارائه …

افرادی در برابر شما مقاومت به خرج می دهند

هرکدام از موارد فوق برای من حکم تغییر وضعیت آگاهی را دارد. راهش چنین است که ابتدا بفهمی چه چیزی در ضمیر خودآگاه قرار دارد، و سپس کاری کنی که چیز دیگری وارد آن شود. وقتی در حال نظارت بر …

کلمه رمز بتداعی کننده واکنش فوبیایی

حالا تامی، بیا این طور فرض کنیم که نمی دانیم فوبیای تو مربوط به پلهاست. آیا می شود یک کلمه رمز بگویی که تداعی کننده واکنش فوبیایی چندین ساله ات باشد؟

تامی : مثلا صورتی.

صوتری (به حاضران) پس او …

مضمون ماجرا را نزد خودتان محفوظ بدارید

یکی از کارهای ما برای حفظ حرمت شما به عنوان انسان این است که می توانید مضمون ماجرا را نزد خودتان محفوظ بدارید، حالا چه به صورت یک تمرین اختصاصی باشد و یا به صورت یک نمایش گروهی. ما به …

فوبیای رانندگی روی پل

از آن گذشته با وجود پیشرفت در روان شناسی و روانپزشکی و مشاوره، مردم هنوز سعی نکرده اند اطلاعاتشان را طوری سازماندهی کنند که مستقیما به حل و فصل مشکلاتشان بپردازند. فروید قانوی را وضع کرد که “باید وارد تاریخچه …

موضوعی که فوبیاها را جالب توجه می سازد

ذهن خودآگاه برای یافتن مرجع مورد نیازش دارای محدودیت است. تنها راه فهمیدن این است که او را مجبور کنید به گذشته برگردد و بخشهایی از گذشته فردی خودش را دوباره تجربه کند.

بعد از آن که او مطمئن شد …

مراجع جدید ذهنی

اکنون از شما می خواهم که دوباره به صورت جفت قرار بگیرید و الگوی تغییر گذشته فردی را که امروز صبح با لیندا انجام دادیم، تمرین کنید. من آن را به طور خلاصه برایتان مرور می کنم:

ابتدا ببینید که …